Досие за Доставчик
АДРИАНА ЕВТИМОВА-САЛАМБО ЕТ


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес Русе 7000, ул. О. Панов 19
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 01/1970 - 06/2019

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на АДРИАНА ЕВТИМОВА-САЛАМБО ЕТ с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за АДРИАНА ЕВТИМОВА-САЛАМБО ЕТ , която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред