arrow BCC.bg Research

Специализирания отдел BCC.bg Research на Болкан Кънсалтънси Център беше създаден като отделно бизнес направление, за да отговори на повишения пазарен интерес към нашите маркетингови проучвания. Нашето ноу-хау за осъществяване на пазарни проучвания, както и системата BCC.bg Data ни правят основен информационнен източник на пазара. Ние разполагаме с база данни с повече от 22 990 ежедневно обновявани бизнес профила на инвеститори, предприемачи, архитекти и консултанти и следим над 97 741 887 кв.м. РЗП в България, систематизирани по направления - жилищно строителство, търговски площи, офис площи, индустриални полщи, атракционни, ваканционни и специализирани сгради и хотели и хотелски комплекси.

Вече 6 поредни години ние сме специализирали само в едно - проучвания в областта на недвижимите имоти.

Основната дейност на BCC.bg Research са пазарни проучвания за инвeститори, предприемачи, наемодатели и правителствени организации.

За повече информация,се свържете с нашият отдел маркетинг и продажби.

Виж повече