Национален Регистър за
Ново Строителство и Реконструкция

 
arrow Научете за всеки строителен обект в България още на етап проект!
Разберете кои са инвеститорите и проектантите и техните контакти.
Проследете обекта през етапите СМР и Разрешително за ползване.
Разберете кои са строителите и консултантите и техните контакти.

Абонаментът за достъп до "Регистъра" ви дава реален инструмент за ефективни продажби! Чрез bcc.bg можете да проследите колко ефективно продава Вашата фирма и с кого работи конкуренцията ви. Достъпът до Регистъра за Ново Строителство и Реконструкция ви дава:

  1. Имената, телефоните и адресите на инвеститори и проектнти при въвеждане в системата на нов обект с виза за проектиране на територията на България
  2. Изпреварваща информация за всеки нов строителен обект още от етап проект
  3. Достъп до база от данни за стоителния пазар, която ежедневно се актуализира с нови обекти, промяна на статус на обект, нови участници на пазара и други.
  4. Автоматично известяване по e-mail за всеки нов обект или промяна в статус (преход от един етап към друг) на стоителен обект от системата.
  5. Възможност да продавате повече и по-ефективно на строително-инвестиционния пазар.
  6. Пълна информация за контрагентите ви – инвеститори, архитекти, строители и консултанти; кой какво прави в момента, в кои георграфки райони и градове
  7. Възможност да изготвяте обектовите си листи по региони и градове и типове обекти
arrow Виртуална разходкаНатиснете върху визуализацията, за да разгледате демо на BCC.bg Data.