За нас


МИСИЯ

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции се поддържа от Болкан Кънсалтънси Център - консултантска организация, специализирана в сферата на информационното и маркетингово обезпечаване на строително-инвестиционния пазар и пазара на недвижими имоти.

Нашата мисия е да предоставим възможно най-добрите В2В услуги и ресурси на пазара за инвестиции и недвижими имоти на регионално и на международно ниво. Ние се стремим да налагаме нови стандарти, да удовлетворяваме и надминаваме очакванията на нашите клиенти и партньори.


ВИЗИЯ
  1. Лоялността към нашите клиенти и партньори е наш основен приоритет
  2. Адаптивността и иновациите са наш основен модел на бизнес поведение.
  3. Служителите ни са нашият най-ценен ресурс. Ние ангажираме и обучаваме професионалисти, които подкрепени с необходимите ресурси, предоставят на клиентите ни максимално надеждни и ефикасни решения.

ДЕЙНОСТИ

Ние предоставяме B2B услуги и ресурси, като се фокусираме в две основни направления:

  • Организиране и развитие на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция - bcc.bg
  • Пазарни проучвания, анализи и консултации