Реклама


За да заявите реклама:

Тел. +359 (0)897 846 268
+359 (0)897 846 267

При покупка на пакет от различни услуги, предлагани от BCC.bg получавате преференциални цени и пакетни отстъпки. За повече информация, моля свържете се с нашия отдел маркетинг и продажби.

Рекламни позиции Размери Цена *
Заглавна страница

120x60px - до 9KB

Обадате се
Заглавна страница

120x120px - до15KB

Обадате се
Заглавна страница

468x60px - до35KB

Обадате се
Заглавна страница

202x60px - до15KB

Обадате се