Указател на изпълнителите (главни контрактори) ново строителство и реконструкции


Можете да разгледате база данни с 3 722 изпълнители (главни контрактори и строители под-изпълнители) по азбучен ред или по типове обекти, в които са участвали.

По Градове
По азбучен ред:

Регистрация

Регистрация като фирма

Регистрирайте Вашата фирма, ако желаете да обновите данните за компанията Ви в системата на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!


Регистрация за достъп до обектите

За да имате пълен достъп до 22 796 профила на всички участници в строително инвестиционния процес в България и актуална - ежедневно обновявана информация за 96 822 795 кв.м РЗП от които 23 368 359 кв.м в етап проект, 20 712 672 кв.м в етап строеж и 52 741 764 кв.м в етап завършени СМР и разрешително за ползване, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ се за достъп до Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкция.

РЕГИСТРИРАЙ СЕ!