Защо да регистрирате Вашия фирмен профил в BCC.bg?


Абонаментът за достъп до "Фирмено представяне" Ви дава възможност за детайлно описание на Вашата компания и позициониране на пазара чрез показани реални строителни обекти, в които сте взели участие или участвате в момента, както и продукти и услуги, които предлагате.

Едно от най-големите предимства на www.bcc.bg, пред всички останали сайтове тип указатели е, че фирменото Ви представяне може да свърже с най-голямата база данни със строителни обекти на територията на страната. Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции има реални строителни проекти и от години е водещ източник на информация за строителните обекти в България. Вашата компания ще бъде включена към досието на всеки един обект, в който сте взели участие при изпълнението. Това дава допълнителна възможност за позициониране и налагане на Вашите продукти и услуги на строително-инвестиционния пазар в страната.