Статистика и Анализи

Строителството в цялата страна отчита ръст от 23.94% за 2016 година

21.05.2017

 

За четвърта поредна години Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции - www.bcc.bg отчита ръст на обемите на стартирало строителството в страната. Регистриран е 23,94% по-голям обем стартирало строителство, спрямо предходната година. Общо за изминалата година са стартирали 4 126 341 кв. м разгъната застроена площ, което е увеличение с 797 064 кв. м.

Тенденции при различните функционални типове сгради

Отново жилищното строителство бележи най-значимо увеличение в абсолютни стойности. Отчита се ръст от 28,59%, като градските жилищни сгради, преминали в етап строеж през 2016 г., имат 2 303 689 кв. м РЗП или с 512 184 кв. м повече от 2015. Големият обем на нови жилищните площи влияят най-силно върху общият ръст на строителството в България.

Новите офис сгради също имат значим ръст, който достига 129,95% спрямо 2015 г. Общата им площ е 339 259 кв.м или със 186 759 кв. м повече.

Също така се отчита пореден ръст и при строителството на промишлени и складови сгради. В този сегмент има увеличение от 26,51% за изминалата година с обща стартирана разгъната застроена площ 891 187 кв. м.

За втора поредна година има увеличение при търговските сгради, като се отчита ръст 77,26% с общо 217 659 кв. м

При строителството и модернизацията на хотели се отчита увеличение от 23,94%, за цялата страна. Все пак нивата, като общ стартирал обем са значително малки сравнение с общото сградно строителство - 113 317 кв. м.

При останалите типове сгради се наблюдава спад.

Най-значителен е спада при изграждането на нови атракционните и спортни проекти, като в този сегмент е отчетено понижение с -64,46% и обща площ от37 580 кв. м. Основната причина е че те се финансираха по европейските фондове, чийто програмен период завърши още през 2015 г.

Строителството на ваканционни комплекси и селища от типа втори дом, бележат поредна година на спад, като показателните за 2016 са -60,65% по слаби спрямо предходната година. Общата площ на стартиралите обекти е 80 110 кв. м, което е с близо 32 пъти по-малко от най-силната 2007 година.

При специализираните и публични сгради, също има намаление с -29,51%, като обема на този тип площи достига 143 540 кв. м.

Относителен дял на отделните типове сгради (по функционално предназначение) в общия обем на стартирало ново строителство през 2016 г.

 

Динамика на започнатите нови строително-монтажни работи в България през през 2015 и 2016 г. Данните са на база стартиралото строителство в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Тенденции по региони

 

За 2016 годинаСофия-град продължава да бъде на водеща позиция, по общ обем на стартирало строителство и реконструкции в страната. Отчита се пореден голям ръст от 44,64%спрямо 2015 и дял от 40,49% от общото строителство в България. Стартирани са 1 670 771 кв. м разгъната застроена площ.

Пловдивска област запазва втора позиция, за най-мащабно стартирало строителство в страната, с ръст от 12,40%. Регионът има 12,30% дял от общия за България. Стартирали са 507 573 кв. м. РЗП.

Ръст отчита и строителството в област Варна, като увеличението макар и малко е 0,96% спрямо предходната година и 10,71% дял от общото стартирало строителство в България. Разгънатата застроена площ на стартиралите сгради е 441 822 кв. м.

За разлика от предишната година, строителството в област Бургас през 2016, бележи ръст в размер от 8,50% с общо започнати 314 773 кв. м. РЗП. Областта запазва четвъртото място по общ обем стартирали сгради с 7,63% дял.

 

Стартирали строително-монтажни работи в България по региони за 2015 и 2016, на база квадратни метри разгъната застроена площ.

Тенденции през последните 13 години

 

За поредна четвърта година се наблюдава двуцифрено увеличение на стартиралото строителство в страната, което показва ясна тенденция за подем на строително-инвестиционния пазар. Основния движещ фактор е отново силното нарастване на обемите на започнато градското жилищно строителство. За втора поредна година голямо влияние оказва и изграждането на промишлените и складовите площи. Изграждането на бизнес сгради също се възстанови и значително повлия на общото сградно строителство. Темпът на увеличение бележи ръст и е по-висок, както от 2006 г. така и от първата година на възстановяване - 2013 г. Спада при един от традиционно силните сегменти – строителството на ваканционните имоти, се компенсира значително от градското жилищно строителство. Но като цяло, неговата липса, продължава да влияе негативно на общото сградно строителство в страната и е една от основните причини да не се наблюдават същите обеми на стартирало строителство, както преди годините на кризата.

През 2016 година обемът на стартирало строителство, минават нивото от 4 млн. кв. м РЗП и се доближава до нивото от 2004 г. Все пак общото сградно строителство за изминалата година е 42% от започналото строителството през най-силната 2007 година.

 

Динамика на стартирали строително-монтажни работи в България през последните 13 години на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg.

 

_______________________________

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bgе най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 13 години дейност в регистъра има над 14500 проекта, нad8000 профила на инвеститори, 2500 профила на проектанти, 3600 профила на изпълнители и 784 профила на консултанти.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкция се поддържа от Болкан Кънсалтънси Център - консултантска организация, специализирана в сферата на информационното и маркетингово обезпечаване на строително-инвестиционният пазар и пазара на недвижими имоти.

Нашата мисия е да предоставим възможно най-добрите В2В услуги и ресурси на пазара на инвестиции и недвижими имоти на регионално и на международно ниво. Ние се стремим да налагаме нови стандарти, да удовлетворяваме и надминаваме очакванията на нашите клиенти и партньори.

 


За последните 72 часа

18  строителни обекта,
добавени в базата данни