Статистика и Анализи

Завършеното строителство бележи ръст от 1,4% за 2016 г.

28.05.2017

 

Тенденции при завършилото строителство в цялата страна

 

За трета поредна година се отчита ръст на завършените сгради в кв. м разгъната застроена площ. Увеличението на въведените в експлоатация нови площи достига до 1,40%,което се обуславя от по-големият обем новостартирани сгради през последните 2-3 години. По данни на www.BCC.bg -Националния Регистър за Ново строителство и Реконструкции, за 2016 в България са завършени сгради с общо 2 908 745 кв. м разгъната застроена площ.

 

Тенденции по региони

София-град отчита ръст от 5,21% завършените сгради през 2016 година, които имат 874 516 кв. м разгъната застроена площ, което е с 43 294 кв. м, спрямо 2015 г. Жилищните площи имат 35,55% увеличение и са с обем от 564 616 кв. м.

 

Завършените сгради в област Варна бележат сериозно увеличение с 42,08% и достигат до 431 797 кв. м.

 

В Пловдив завършената обща площ е 390 475 кв. м, като се наблюдава поредно голямо увеличение достигайки 26,29% спрямо 2015.

 

През 2016 г. в Бургас се отчита спад с -47,13% за изминалата година, като достига 318 617 кв. м. Основната причина произтича от драстичния спад при строителството на ваканционни сгради.

 

Тенденции при различните функционални типове сгради

 

Жилищното строителство продължава да има най-голям дял от завършените сгради, като достига 1 302 165 кв. м. При него е отчетено поредно голямо увеличение с 30,37% спрямо предходната година. Промишлените и търговските сгради имат също ръст при въведените в експлоатация площи, като се отчита увеличение съответно от 4,92% и 86,41%.

Останалите типове сгради бележат спад, като спортните и специализираните – публични сгради се наблюдава намаление съответно -81,53% и -46,87%.

 

Обем на завършено строителство в България през 2015 и 2016 г. Данните са на база завършени строително-монтажни работи / разрешение за ползване в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Крива на завършено строителство в България от 2004 до 2016 г. Данните са на база завършени строително-монтажни работи / разрешение за ползване в квадратни метри разгъната застроена площ.


 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg.

 

_______________________________

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bgе най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 13 години дейност в регистъра има над 14500 проекта, nad8000 профила на инвеститори, 2500 профила на проектанти, 3600 профила на изпълнители и 784 профила на консултанти.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкция се поддържа от Болкан Кънсалтънси Център - консултантска организация, специализирана в сферата на информационното и маркетингово обезпечаване на строително-инвестиционният пазар и пазара на недвижими имоти.

Нашата мисия е да предоставим възможно най-добрите В2В услуги и ресурси на пазара на инвестиции и недвижими имоти на регионално и на международно ниво. Ние се стремим да налагаме нови стандарти, да удовлетворяваме и надминаваме очакванията на нашите клиенти и партньори.За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни