Статистика и Анализи

Строителството има 19% ръст за първото тримесечие на 2017 г.

29.05.2017

За първата четвърт на годината, високото строителство в цялата страна бележи ръст.

 

За първата четвърт на годината, високото строителство в цялата страна бележи ръст.

 

През първите три месеца на 2017, според данни на BCC.bg, в България са стартирани с 18,92% по-голям обем площи, спрямо същия период на 2016 година. Общият обем възлиза на 959 832 кв. м разгъната застроена площ.

 

Основната причина за увеличението се дължи на три от сегментите – жилищни, офисни и промишлени сгради. При жилищното строителство се отчита ръст от 3,21%за цялата страна. Общият обем започнати нови жилищни площи е 570 974 кв. м. Най-значим принос в този сегмент се дължи на Варна и Пловдив.

 

Новостартираните офис площи също бележат увеличение, като то е в размер на 108,24% с близо 130 000 кв. м РЗП. Близо 80% от тях са в София-град.

 

Другият тип сгради влияещи значително върху общия обем са промишлените и складови обекти. При този тип сгради има ръст от 42,01%иобем от 129 442 кв. м.

 

Търговските и хотелските сгради също имат значителен ръст, като достигат съответно 100,47% и 278,17%.

Слабо остава строителството на спортни и атракционни комплекси. Това разбира се обуславя най-вече от приключилото финансиране по европейските програми.

Подобни са и причините за спада от -68,37% и при специализираните, тоест публични, училищни, болнични сгради.

През първото тримесечие на 2016, се наблюдава лек ръст при строителство ваканционните сгради, като се отчита увеличение от 1,34% и обем от 27 236 кв. м разгъната застроена площ.


За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни