Статистика и Анализи

Ръст от 41% на строителството в София за деветмесечието

01.11.2017

 

Пазарни данни за строително-инвестиционния пазар

в София-град за периода януари - септември 2017година

 

 

 

Тенденции при стартиралото строителство в столицата

Пореден силен ръст на сградното строителство в област София-град.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции - www.bcc.bg отчита пореден висок ръст на започналото ново строителството в столицата за първите девет месеца на 2017. В София-град са започнати 41,22% повече квадратни метри разгъната застроена площ на нови сгради и цялостни реконструкции, спрямо същия период на 2016. Общата им площ за деветте месеца на 2017 е 1 593 269 кв. м.

 

Най-сериозен ръст от всички сегменти се отчита при сградите с хотелски функции. В София-град те се увеличават повече от 13 пъти като обем на стартирали кв. м разгъната застроена площ и достигат до рекордните 166 232 кв. м. Строителство на този тип сгради са и основната причина за големият ръст на сградно строителство в столицата. През последните 14 години не се е наблюдавало подобно мащабно изграждане и реконструкции в този сегмент, като една от основните причини за инвестиционния интерес е председателството на България на Съвета на Европейския Съюз.

 

Жилищното строителство продължава да бъде другия основен фактор за регистрирания ръст, като за периода януари – септември 2017 година, спрямо същия период на 2016, процентът на увеличение е 25,68%. През разглеждания период на 2017, жилищното строителство има най-голям дял от общото стартирало строителство и достига до 993 148 кв. м. Основните квартали, където се наблюдава най-значимо строителство са Кръстова вада, Витоша – ВЕЦ Симеоново, Лозенец, Овча купел 1, Манастирски ливади – изток, както и Младост-3, който е водещ, но основната причина е стартирането на мащабния проект Гранд Каньон.

 

Бизнес сградите са втория най-силен сегмент, като при тях се регистрира увеличение от 100,61%. Двойният отчетен обем на офис площите достига 207 551 кв. м, като запазва второ място по привлекателност за инвеститорите.

 

Търговските площи също имат ръст с 7,73% повече стартирани кв. м РЗП. Ръстът продължава да се дължи на големите търговски вериги за хранителни стоки и корпоративните изложбено-търговски центрове. Обемът на този сегмент за деветте месеца на 2017 г. е 81 134 кв. м.

 

При специализираните сгради, които включват публични сгради, болници, училища, детски градини и др. се отчита ръст от 32,06%. Техния обем достига 42 026 кв. м.

 

За периода януари – септември 2017 при промишлените и складовите сгради се отчита лек спад с 5,42% по-малко квадратни метри площ, спрямо 2016.

 

Драстичен е спадът при атракционните и спортни обекти, където намалението е -82,05%. Стартиралите площи в този сегмент са едва 1982 кв. м и са най-ниски от 5 години.

 

Нивата на стартиралите обеми разгъната застроена площ през последните 14 години, показва, че за деветте месеца на 2017 строителството бележи най-голям обем от 2008 година насам и достига близо до нивата от преди кризата. Все пак за да достигне най-силната 2007 година, строителството трябва да се увеличи с още 44%.

 

Относителен дял на отделните типове имоти (по функционално предназначение) в общия обем на стартирало ново строителство през периода януари - септември 2017 г.

 

 

 

 

 

Разпределение на стартиралото строителство по функционално предназначение в кв. м РЗП януари - септември 2017 в София-град

Регион

 

Обща РЗП (за региона)

 

Xотел/Xотелски комплекс

 

Атракционни и спортни сгради

 

Жилищна сграда/група

Офис сгради

 

Промишлени сгради

Специализирани сгради

 

Търговски сгради

 

София

 

1593269

 

166232

 

1982

 

993148

207551

 

93274

 

49948

 

81134

 

 

 

Динамика на започнатите нови строително-монтажни работи в София-град за период януари - септември 2016 и 2017 г. Данните са на база стартиралото строителство в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Стартирало строителство деветмесечие 2016 – 2017 в кв. м РЗП

Година

 

Обща РЗП (за региона)

 

Xотел/Xотелски комплекс

 

Атракционни и спортни сгради

 

Жилищна сграда/група

Офис сгради

 

Промишлени сгради

Специализирани сгради

 

Търговски сгради

 

¾ 2016

 

1128197

 

11728

 

11040

 

790217

103458

 

98621

 

37823

 

75310

 

¾ 2017

 

1593269

 

166232

 

1982

 

993148

207551

 

93274

 

49948

 

81134

 

 

 

Крива на стартиралите строително-монтажни работи в София - град за периода януари – септември през последните 14 години на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg.

 

 

_______________________________

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 14 години дейност в регистъра има над 15 000 проекта, над 8 500 профила на инвеститори, 2500 профила на проектанти, 3 400 профила на изпълнители и 800 профила на консултанти.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкция се поддържа от Болкан Кънсалтънси Център - консултантска организация, специализирана в сферата на информационното и маркетингово обезпечаване на строително-инвестиционният пазар и пазара на недвижими имоти.

Нашата мисия е да предоставим възможно най-добрите В2В услуги и ресурси на пазара на инвестиции и недвижими имоти на регионално и на международно ниво. Ние се стремим да налагаме нови стандарти, да удовлетворяваме и надминаваме очакванията на нашите клиенти и партньори.


За последните 72 часа

12  строителни обекта,
добавени в базата данни