Статистика и Анализи

Мащабно нарастване на строителството в Пловдив

10.05.2019

За периода януари – декември 2018 година Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции отчита поредно голямо увеличение на стартиралото ново строителство на сгради в област Пловдив. 

В областта продължават да се наблюдават ударни темпове на нарастване на стартирало строителство, като за 2018 има пореден голям ръст от 48,10%. Значително се увеличава дела на региона до 16,27% от общия за България. Стартирали са 1 068 932 кв. м РЗП или с 347 175 повече кв. м. Това е с близо 14% повече от 2008 г. - най-силната за областта година от преди кризата. Много динамично се развива промишленото строителство, където се отчита близо 200% увеличение на стартиралите площи. Общо за 2018 са 340 961 кв. м. Жилищното строителство също продължава положителния си тренд с 21,90% ръст при 590 239 кв. м РЗП.

През последните години общото строителството в регион Пловдив се движи с изключителна динамика. През 2013 г. се отчете лек спад на сградното строителство в областта. В следващите 5 години обаче се наблюдават значителни темпове на увеличение. Основната причина за тези ръстове се дължи на обособяването на Пловдив, като индустриален център на България. Развитието на множество индустриални зони стимулира значително цялото сградно строителство в региона.

Необходимостта от административно обслужване на предприятията в Пловдив доведе до ръст от 50% на стартиралите офис площи.

Хотелския сектор също опитва да отговори на нарасналото търсене, като за 2018 г. има 31 291 кв. м стартиралите хотели, което е с 33% повече от 2017 г. 

Динамика на започнатите нови строително-монтажни работи в Пловдив за период януари - декември 2018 г. Данните са на база стартиралото строителство на сгради в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Крива на стартиралите строително-монтажни работи в Пловдив за периода януари – декември през последните 6 години на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg. 

 

В доклада не са използвани статистически данни изготвени от други публични или частни институции.


За последните 72 часа

15  строителни обекта,
добавени в базата данни