Статистика и Анализи

Данни за строителството в България за 2019 г.

07.05.2020

 

Обемът на стартирало ново строителство достигна нивата от 2005 г.

 

През изминалата 2019 г. Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции - www.bcc.bg отчете 1,78% по-голям обем стартирало строителство, спрямо предходната 2018 година. Общо за изминалата година са стартирали 6 716 645 кв. м разгъната застроена площ, което е увеличение с 117 587 кв. м. Шест поредни години беше наблюдаван двуцифрен ръст на новите започнати площи в страната. През изминалата година обаче кривата на строителството достигна т.н. “плато” или пазарна зрялост.

Градското жилищно строителство продължава да е най-значимият сегмент, който е в основата на цялостното представяне на строителната индустрия (без да включваме инфраструктурното строителство). Отчита се ръст от 7,82%, като жилищни сгради, преминали в етап строеж през 2019 г., имат 4,299 млн. кв. м РЗП или с 311 964 кв. м повече от 2018 г. Темпът на увеличение обаче значително намалява, като регистрираният ръст е далече от този през 2017/2018 г, като тогава бе близо 40%.

От съществено значение през изминалата година е отбелязаният ръст при строителството на офис площи, като увеличението достига до 27% или нови 450 000 кв. м преминали в етап строеж.

През последните години динамичното се изграждаха промишлени и складови площи, като те обуславяха големите ръстовете от последните години. Те въздействаха изключително положително, не само за строителният бранш, но и за цялата икономика на страната. Факт е обаче, че през 2019 г. се наблюдава спад при индустриалното строителство. Намалението е от 6,63%, като стартираните площи - 1,224 млн. кв. м.Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg. 

В доклада не са използвани статистически данни изготвени от други публични или частни институции.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 16 години дейност в регистъра има над 18 500 проекта, над 10 300 профила на инвеститори, 2850  профила на проектанти, 4 300  профила на изпълнители и 879 профила на консултанти.

 

 


За последните 72 часа

13  строителни обекта,
добавени в базата данни