Статистика и Анализи

Стартиралото строителството в България се възстановява

31.12.2020

Ново строителство през първите десет месеца на 2020 г. регистрира спад, но пазара през последните месеци се възстановява

 

Както в България, така и в глобален мащаб, Ковид-19 води до мащабни отрицателни последици, не само за здравната ситуация, но и за целият икономически живот. Строителният сектор и по-специално сградното строителство, не остана изолирано от кризата. Макар мащабите на влияние, за разлика от други сектори, да са по-различни, Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции - www.bcc.bg отчита 18,92% спад на обемите на стартирало строителството, за десетте месеца на 2020 г. Общо за периода януари - октомври са започнати 4 726 929 кв. м разгъната застроена площ, което е намаление с 1 103 067 кв. м, спрямо същия период на 2019 г.

Градското жилищно строителство e най-активният сегмент от сектор високо строителство. При него се отчита спад от 25,92%, като жилищните сгради, преминали в етап строеж през януари – октомври 2020 г., имат 2 743 940 кв. м РЗП или с 960 221 кв. м по-малко от същия период на 2019 г. За сравнение през предходните 7 години, се регистрираха двуцифрени ръстове на новостартирани сгради.


Втория по значение сегмент е строителството на промишлени и складови сгради. При този пазарен сегмент има намаление от 20,29% за изминалите десет месеца, като са стартирани сгради с разгъната застроена площ от 855 559 кв. м.


Последните години се наблюдаваше голям инвестиционен интерес при строителството на нови офис сгради. Пандемията оказа изключителен негативен  ефект при търсенето и ползването на офис площи. Това доведе до спад от 54,62% спрямо периода януари – октомври 2019 г. Общата площ на офисите достига до 171 071 кв. м

 

Туризмът, като първата най-силно засегната сфера, рефлектира и върху строителството и модернизацията на хотели. При този сегмент имаше истински бум през предходните 4 години. През 2020 г обаче се наблюдава намаление с 35,84%.  Общия стартирал обем, за периода януари – октомври, достига 177 243 кв. м.

 

Продължава възстановяването на сегмента на ваканционни комплекси и селища от типа втори дом. През 2020 г. има увеличение от близо 3 пъти на започнатите  курортни жилища. Стартиралите площи са 420 281 кв. м, което е с 306 975 кв. м повече от периода януари – октомври 2019 година. Голяма част от тези сгради са част от няколко мащабни проекта, които частично изкривяват картината. Но безспорно пандемията накара хората да търсят дом извън големите градове, което е предпоставка за увеличената инвестиционна активност в този сегмент.

 

Очаквано, ръст се наблюдава при специализираните и публични сгради, като се отчита увеличение с 57,97%, като обема на тези сгради достига 148 144 кв. м. Една от причините е повишения инвестиционен интерес към изграждане на нови частни болници и рехабилитационни центрове. Заради пандемията и очакванията за намаляване на здравният статус на хората по целия свят, този тип сгради ще отчита голям ръст в следващите години. 


Динамика на започнатите нови строително-монтажни работи в България през януари - октомври 2019 и 2020 г. Данните са на база стартиралото строителство в квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

София-град продължава да е областта с най-голям обем на стартирали кв. м сградно строителство. Последните 7 години в столицата се отчитаха двуцифрено увеличение на този показател. През 2019 г. дългосрочните прогнози бяха положителни, но пандемията промени значително пазара. За първите десет месеца на 2020 г. се отчита спад с 25,41% спрямо същия период на 2019. Започнати са 1 707 488 кв. м разгъната застроена площ, или с 581 827 кв. м по-малко. Жилищните сгради бележат спад с 23% и имат 1 340 852 кв. м площ, което е с 400 524 кв. м намаление.

 

Квартали на София

 

Разглеждайки детайлно картината на инвестиционна активност при жилищното строителство, може да се фокусираме по топ 20 квартала. Най-много квадратни метри са стартирани в кв. Кръстова вада. Общият им обем достига до 175 604 кв. м към края на октомври 2020 г. 

Студентски град е другата притегателна зона за инвеститорите, като е стартирано изграждане на 142 464 кв. м площ. Симеоново е третият най-активен квартал с 101 515 кв. м площ. 


Топ 20 столични квартала

 

В последните години област Пловдив реализираше ударни темпове на нарастване на стартирало строителство. Заради Ковид-19 и частично поради цикличност, в района има спад от 31,11%. Значително намалява дела на региона до 11,88% от общия за България. Стартирали са 523 408 кв. м РЗП или с 236 386 по-малко кв. м.  Динамичното

 

Стартирали строително-монтажни работи в България по региони за периода януари-октомври 2019 и 2020, на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

 

 

След кризата от 2008 г. имаше 5 поредни години на спад. След преломната 2012 година, когато сградното строителство достигна дъното, започна бързо възстановяване на пазара. Шест поредни години беше наблюдаван двуцифрен ръст на новите започнати площи в страната. През 2019 година обаче кривата на строителството достигна т.н. “плато” или пазарна зрялост. Появата на Ковид-19, обаче катализира значителни промени, като за първите 10 месеца на 2020 г. ясно се вижда отпечатъка, който сложи на строителния сектор. 

Прогнозните данни за цялата 2020 г. показват годишно намаление с 16,89% и обем от 5 582 000 кв. м на очакваното стартирано строителство за годината.

Сравнявайки различните исторически тенденции, тези данни са далеч от срива причинен от финансовата криза през 2008 г., който доведе до 55% намаление.

От данните за последните месеци, ясно се вижда възстановяването на пазара. Въпреки зимните месеци, много от проектите стартираха реализацията си. Пандемията ще продължи да влияе върху потреблението и през 2021 година, но въздействието й върху стопанския живот намалява.   

 

Динамика на стартирали строително-монтажни работи в България през последните 17 години на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg. 

В доклада не са използвани статистически данни изготвени от други публични или частни институции.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 17 години дейност в регистъра има над 19 100 проекта, над 10 700 профила на инвеститори, 2 900 профила на проектанти, 4 500  профила на изпълнители и 896 профила на консултанти.


За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни