Статистика и Анализи

Висока строителна активност за първото тримесечие

29.04.2021

Година след започване на кризата с Ковид-19, в България и в глобален мащаб, пандемията доведе до значителни отрицателни последици, не само за здравната ситуация, но и за целият икономически живот.

Макар мащабите на влияние, за разлика от други сектори, да са по-различни, Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции - www.bcc.bg отчита 13,73% спад на обемите на стартирало строителството, за цялата 2020 г. Общо са започнати 5 794 530 кв. м разгъната застроена площ, което е намаление с 922 115 кв. м, спрямо 2019 г.

В същото време през първите три месеца на 2021 г. се наблюдава положителна тенденция свързана с жилищно строителство. Отчита се ръст от 13,71%, като общият обем площи достига до 922 342 кв. м. Изграждането на градски жилища продължава да е най-значимият сегмент, който е в основата на цялостното представяне на сградната строителна индустрия.

Година след началото на кризата причинена от Ковид-19, инвестиционната активност в сегмента се възстановява със значителни темпове, като тенденцията за повишение от последните месеци на 2020 г., продължават и през първото тримесечие на 2021 г.

Обем на жилищното строителство в България от първите тримесечия на 2014 до 2021 г., сравнени с 2007 г. Данните са на база квадратни метри разгъната застроена площ.

Жилищното строителство бележи увеличение от 9,4% за района на София-град, като достига 393 035 кв. м преминали в етап строеж.

В района на Пловдив се отчита ръст от 93,82% и обща стартирана жилищна площ от 178 921 кв. м.

Значително увеличение се наблюдава и в района на Бургас, като стартираните площи за градски жилища, са с 47,82% повече от предходните три месеца на 2020. Те достигат до 88 121 кв. м, като в тях не са включени ваканционните имоти.

От водещите четири региона, единствено във Варна се наблюдава лек спад от 3,4% на база тримесечие. Общо са стартирани 85 206 кв. м, което е с едва 3000 кв. м по-малко от 2020 г.

Стартирало строителство в четирите водещи региона по тримесечие. Данните са на база квадратни метри разгъната застроена площ.

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg. 

В доклада не са използвани статистически данни изготвени от други публични или частни институции.

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 17 години дейност в регистъра има над 19 600 проекта, над 10 900 профила на инвеститори, 2 900 профила на проектанти, 4 500  профила на изпълнители и 900 профила на консултанти.


За последните 72 часа

18  строителни обекта,
добавени в базата данни