Статистика и Анализи

Жилищното строителство с ръст от 19,56% за тримесечието на 2022 г.

28.04.2022

През първото тримесечие на годината, жилищното и ваканционното строителство в цялата страна бележи значителен ръст.

 

През първите три месеца на 2022 г., според данни на BCC.bg, в България са стартирани с 19,56% по-голям обем площи с жилищно предназначение, спрямо същия период на 2021 година. Общият им обем възлиза на 1 156 352 кв. м разгъната застроена площ.

 

 

Основната причина за увеличението се дължи на градското жилищно строителство, където след началото на пандемията от 2020 г, много проекти бяха забавени. При този тип сгради се отчита ръст от 19,35%за цялата страна. Общият обем започнати нови жилищни площи е 1 100 791 кв. м.

 

 

Новостартираните ваканционни площи също бележат увеличение, като то е в размер на 23,96% и 55 561 кв. м РЗП. Близо 90% от тях са в локализирани по черноморието. Макар да има ръст, техния обем е сравнително доста по-малък, спрямо общото строителство на сгради с жилищно предназначение в страната, като имат едва 4,8% дял. 

Най-значим принос за увеличението на стартиралите жилищни площи се дължи на София-град. В областта са започнати 624 032 кв. м разгъната застроена площ, което е ръст с 58,77% спрямо същия период на 2021 г. Голяма част от тези площи са стартирани в кв. Малинова долина, в който се изгражда цял нов малък град.

 

През последните години се наблюдаваха ударните темпове на нарастване на стартиралото строителство в област Пловдив. През първото тримесечие на годината, се наблюдава спад от 29,55%. Общо 126 057 кв. м жилищни площи са преминали в етап строеж, като разликата спрямо същия период на миналата година се дължи на няколко по-мащабни проекта, които частично изкривяват моментните стойности.

 

В област Стара Загора се отчита ръст от 142,56% и общ обем на стартиралите жилищни площи достига до 39 314 кв. м.

 

През първото тримесечие на 2022 г. са стартирали най-много жилищни площи, спрямо първите тримесечия на последните 14 години.

В исторически план, кривата на започнато жилищно строителство достига своя пик през първото тримесечие на 2007 г. с общо 1 266 984 кв. м. При съпоставяне на първите три месеца на настоящата година се вижда, че обема на започнатите площи е само с 13% по-малък от най-активната година. Това поражда опасения, че може да се получи твърде голямо предлагане на жилищни имоти, които не могат да бъдат усвоени от пазара.

 

Все пак ентусиазма при инвеститорите в жилищни сгради, може да бъде охладен, поради войната в Украйна и негативните икономическите последици, влияещи на реализацията на строителната продукция. Основните от тях са покачването на цените на строителните материали, намаляване на доставки им и цялостна невъзможност за планиране на инвестициите от страна на предприемачите.

 

 

Данните в този доклад са изключителна собственост на BCC.bg – Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции. Използването и публикуването им става само с цитиране и поставяне на линк към източника www.BCC.bg.

 

В доклада не са използвани статистически данни изготвени от други публични или частни институции.

 

Националният Регистър за Ново Строителство и Реконструкции – www.bcc.bg е най-голямата база данни със сгради, инвеститори, проектанти, изпълнители и консултанти в България. За 19 години дейност в регистъра има над 20 800 проекта, близо 11 500 профила на инвеститори, 2 980 профила на проектанти, 4 700 профила на изпълнители и 930 профила на консултанти.


За последните 72 часа

4  строителни обекта,
добавени в базата данни