Регистрация като фирма: Стъпка 1 - Избор на пакет услуги


Какво включва пакета?

 

Безплатен


Чирак


Калфа


Майстор

Приоритет при търсене Излизат след пакет Чирак Излизат след пакет Калфа Излизат след пакет Майстор Излизат първи при търсене по категории 
Показване при търсене по градове (брой градове) 1 3 10 Неограничен
Лого
Име, лице за контакт, web сайт, e-mail
Адрес, телефон
Разширено описание
(брой символи)
До 1 000 символа До 2 500 символа До 2 500 символа
Продукти/услуги - представяне
(Име, снимка и описание до 500 символа)
5 продукта / услуги 20 продукта / услуги 50 продукта / услуги
Референтни обекти
(включване на Вашите значими сроителни проекти, по които сте работили и имате референция)
Автоматично избрани 3 обекти 10 обекти неограничен
Категории услуги
(в който да се вижда вашата фирма)
1 категории 4 категории 7 категории 10 категории
Английска версия на профила
Банер реклама – 299,00 лв./година По избор По избор По избор
Банер рекламата представлява банер съдържащ изображение, името на компанията и кратко описание, който се сменя на ротационен принцип с банерите на всички регистрирани за услугата. Банерът е видим в списъка с фирми по категория, име и град.
ВИП Банер реклама - 799,00 лв./година По избор По избор По избор
ВИП Банер рекламата представлява банер съдържащ изображение, името на компанията и кратко описание, който се сменя на ротационен принцип с банерите на всички регистрирани за услугата, Банерът е видим в начална страница на сайта както и в списъка с фирми по категория, име и град.
Отстъпка за ползване на други пакети в bcc.bg 0.00% 15.00% 20.00% 30.00%
Абонамент за 12 месецa 0.00 лв. 170.04 лв. 399.96 лв. 699.96 лв.
Абонамент за 36 месецa (20% отстъпка) 0.00 лв. 408.10 лв. 959.90 лв. 1679.90 лв.
Конфигурация на абонамента

Продължителност
Банер реклама
Имам код за отстъпка
Крайна цена

Безплатен

0.00 лв.

Чирак

170.04 лв.

Калфа

399.96 лв.

Майстор

699.96 лв.

Забележка: Посочените цени са без включен ДДС
Безплатният пакет е неограничен като продължителност и не включва банер реклама.
За допълнителни въпроси, моля свържете се с нашия екип на тел. +359 (0)897 846 268 ; +359 (0)897 846 267.