Проведе се Работен коктейл на Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции

25 април 2013, Конгресен център "Рейнбоу Плаза"


presentation photo
presentation photo
presentation photo

На 25 април 2013 се проведе работен коктейл, организиран от Националния Регистър за Ново Строителство и Реконструкции www.bcc.bg, на който присъстваха водещите производители и търговци на строително-инвестиционния пазар в България, строителни предприемачи, архитекти и инвеститори

Представени бяха и доклади за актуалното състояние на пазара в София, Варна и Бургас за периода 2012-2013.

Тенденциите през изминалата 2012 е към свиване на строителството. Намалява общата разгъната застроена площ на стартиралите нови сгради. За черноморието, общото намаление е от 27%. В София се отчита спад с 44% през 2012. Все пак през първото четиримесечие на 2013 година в София са стартирали с 4% повече квадратни метри разгъната застроена площ, спрямо последното четиримесечие на 2012. Отчетено е също, че строителството на близо 60% от замразените строежи е възобновено през изминалата година в София. В област Бургас са обявени значителен брой нови проекти, предимно ваканционни имоти, чието изпълнение предстои през тази година

Беше представена „Класацията М2 – за най-големи инвеститори, проектанти и строители в България за 2012". Класация М2 представлява данни с най-активните инвеститори, проектанти и строители, на база завършени кв. м разгъната застроена площ за предходната година. Според данните инвеститор за 2012 година е Мъркюри, проектант за 2012 година – Студио 17,5, М-И-С Аркитектс и строител за 2012 година – Кордеел България.

Проведе се и панелна дискусия за състоянието на пазара, перспективи и възможности пред индустрията и очаквания, на която участваха г Николай Бъчваров – Баумит България, г-н Йенс Тирфелдер – Ксела България, г-жа Теодора Захариева – Кнауф България, г-жа Снежана Семова – Сен Гобен Констракшън Продъктс България, Направление Вебер, г-н Веселин Симов – Сдружение Топливо и арх. Ангел Захариев – А и А Архитекти. Участниците се обединиха около тезата, че строителството намалява, като обеми, но пък се използват все по-качествени материали и се търсят по-енергоефективни решения за реализацията на проектите. В същото време от бранша смятат, че стартиращите проектите за саниране и действията за подобряване на енергийната ефективност на съществуващите сгради ще увеличат значително обемите на строителната индустрия в следващите години.