www.BCC.bg - Виртуалният образ на строително-инвестиционния процес в България
Интернет проектът www.bcc.bg предлага бизнес информация за участниците в строително-инвестиционния процес

Капитал
Брой 29 (329), 19-25 Юли


presentation photo
Проектът беше официално представен на 15 юли в столичния хотел „Шератон". presentation photo

Специализиран регистър следи инвестициите в ново строителство и реконструкции. Той е първият по рода си в България и е достъпен в интернет на адрес www.bcc.bg. Затворен е за широката публика, а ползването му става чрез платен абонамент, който може да се заяви изцяло по електронен път.

Регистърът е продукт на „Болкън Кънсалтънси Център" компания, специализирана в сферата на информационното и маркетинговото обезпечаване на строително-инвестиционния процес. Изграждането от идейна концепция, през обличането му във високотехнологичната форма, предадена от www.Design.BG до настоящия www.bcc.bg - голям обем, но лесна за обработка и анализ, прецизирана информация, е отнело около 2 години. Създателите му обявиха, че www.bcc.bg е партньор и виртуален навигатор за инвеститори, строителни предприемачи, архитекти, консултанти, търговци, посредници и др. страни, ангажирани в строително-инвестиционния процес. От www.bcc.bg казаха още, че в началото на годината предстои представянето му на територията на държавите, където компанията има представителства, а именно - Англия, Чехия и Швейцария. А по-късно през годината - и в други страни на Стария континет. В този смисъл беше и апелът към всички заинтересовани образът им в системата да бъде максимално точен, да проверят своите досиета и да сравнят и дефинират информацията за тях. Именно досието за всеки участник на пазара представлява образът, който има в системата и пред всички заинтересовани.

www.bcc.bg представлява база данни за новопостроените, изграждащите се и реконструиращи се сгради, но само с разгъната застроена площ над 1000 кв. м. Целта на регистъра е да отговори на необходимостта от актуална бизнес информация за участниците в строителството и инвестициите в недвижима собственост. Той проследява развитието на сгра­дите от архитектурния проект до получаването на разрешение за ползване. Освен основна информация за самите строителни обекти като разгъната застроена площ, описание, функционално предназначение и местоположение интернет сайтът предлага и данни за участниците в изграждането им - инвеститори, проектанти, главни контрактори, изпълнители и консултанти.

Чрез www.bcc.bg заинтересованите лица и фирми получават комплексна, специализирана и обобщена информация за строително-инвестиционния процес и ангажираните в него страни.

По-дългосрочната амбиция на проекта е да достави на потребителите достоверна статистическа информация за новото строителство. Така на базата на основния показател на сградите - РЗП, ще може да се проследи активността в отделните региони на страната, на отделните инвеститори, строители, проектанти, консултанти и надзорници.

Това обаче ще стане едва когато се събере достатъчно количество информация, което да гарантира представителността.

Регистърът ще е полезен и за търговските фирми и инвеститорите в недвижими имоти, доколкото ще им предоставя информация за новите сгради още на ниво архитектурен проект. От друга страна, възможността за известяване на личната електронна поща на клиента за всеки нововъведен или преминал към следващ етап на завършеност обект улеснява неговия достъп и му спестява времето, в което би проверявал сайта за последната актуализация.

От голямо значение са и функционалните особености на самата интернет страница. Те позволяват лесното търсене на обектите според предназначение, региони (отговарящи на 28- те области в страната), етап на завършеност (проект, строеж, разрешение за ползване), инвеститор, проектант, главен контрактор и изпълнител, консултант. По зададените критерии може да се проверява състоянието на пазара на недвижимо имущество според предлаганите площи, специализацията на участниците в строително-инвестиционния процес и относителния обем на извършваните от тях дейности.

Достоверността и актуалността на информацията са гарантирани, а и самите потребители могат да бъдат коректив. Те имат възможността да коментират съдържанието на сайта, да предлагат нови решения и дори да предлагат информация за нови обекти, като попълнят предвидената за това електронна форма.

Друга важна особеност на базата данни е, че записаните веднъж в нея сгради остават и след завършването на строителството и получаването на разрешение за ползване. Така с времето ще се увеличава количеството натрупана информация, което ще прави сайта по-ценен и по-точен по отношение на статистиката.