Строителният сектор бавно се отлепя от дъното

www.investor.bg  23.04.2015


Строителството на жилищни и промишлени сгради диктува оживлението в сектора у нас

Строителният сектор в България изглежда, че започва да се отлепя от дъното, като основен двигател на развитието в положителна посока е строителството на жилища в големите градове (най-вече София и Пловдив) и на промишлени сгради.

Това показват данните на Националния регистър за ново строителство и реконструкции, като се затвърждават и данните на Националния статистически институт (НСИ) за започнатите нови сгради и разрешителните за строеж.

Данните на регистъра обаче обхващат само обектите над 1 000 кв.м разгъната застроена площ (РЗП). Националната статистика същевременно показва, че раздвижването е по-сериозно при по-малките обекти (еднофамилни къщи).

Според Националния регистър за ново строителство и реконструкции през миналата година има почти 19 на сто ръст при стартиралото строителство през 2014 спрямо 2013 г., като са започнати нови сгради за над 2,8 млн. кв.м РЗП.

Ръст е отчетен и при завършеното строителство – почти 5 на сто на годишна база (над 2,4 млн. кв.м РЗП).

Тази тенденция навлиза и в 2015 г. През първото тримесечие на годината започнатото строителство се увеличава с почти 6 на сто спрямо първите три месеца на 2014 г. (почти 626 хил. кв.м РЗП).

Въпреки оживлението обаче обемите са далеч от най-силната за строителния сектор 2007 г. Стартиралото през миналата година строителство е едва 30 на сто от обемите, регистрирани преди 7-8 години.

Над 55% от започнатото строителство през миналата година представлява жилищни площи, показват още данните на Националния регистър. Делът на започнатите промишлени площи е над 20 на сто (над 587 хил. кв.м). Останалото се разпределя между атракциони и спортни съоръжения, ваканционни имоти, хотели, затворени жилищни комплекси, офиси и т.н.

Данните сочат още, че освен ръст на започнатото жилищно строителство – с почти 55 на сто, и на строителството на промишлени сгради – 50 на сто, през миналата година се е засилило и строителството на хотели – с почти 65 на сто спрямо 2013 г. При новото строителство на офиси и ваканционни имоти е регистриран силен спад – съответно от 15 на сто и 16,6 на сто на годишна база.

Статистиката на Националния регистър затвърждава и националната статистика, че най-оживената строителна площадка в страната е Пловдив, където е отчетен близо 62% ръст на започнатото ново строителство през 2014 спрямо 2013 г. Тенденцията се задържа и в началото на тази година. Следва София – област с увеличение от 50 на сто и едва след това София – град с повишение от почти 20 на сто.

Във Варна и Бургас е отчетен по-скромен ръст на започнатото ново строителство през миналата година – съответно 2,6% и 3,7%, което се обяснява с отлива на руски инвеститори във ваканционния сегмент от пазара на имоти.

И ако в началото на 2015 г. основен двигател на ръста на започнатото ново строителство са жилищните площи, то през 2014 г. са били завършени преобладаващо повече промишлени сгради, показват още данните на Националния регистър за ново строителство и реконструкции. Завършените през миналата година жилищни площи се увеличават с малко над 6 на сто на годишна база, а промишлените - с 92 на сто.  При завършените търговски площи има лек ръст от 3 на сто, при офисите – почти 8 на сто, докато при ваканционните имоти спадът достига почти 17 на сто.

Според Цанко Миланов от Винербергер в момента има дефицит на качествено ново строителство, а това дава смелост на добрите инвеститори да започнат нови проекти. В голяма степен пазарният вакуум се обяснява и със затварянето на Корпоративна търговска банка, заради което много от вложителите в банките са решили да вложат бързо спестяванията си в качествени имоти, допълни Николай Бъчваров от Баумит.