Новото строителство расте трета поредна година

www.capital.bg 24 апр 2016, 16:33


presentation photo

От януари до март в България са започнати с 22.55% по-голям обем площи

Започнатото строителство в страната през първите три месеца на 2016 г. също както в столицата е пораснало на годишна база. Според данните на Националния регистър за ново строителство и реконструкции (www.bcc.bg) в България от януари до март са започнати с 22.55% по-голям обем площи спрямо същия период на 2015 г. Общият обем възлиза на 807 142 кв.м разгъната застроена площ (РЗП). Основната причина за увеличението се дължи най-вече на жилищното строителство, при което се отчита ръст от 60.68% за цялата страна. Общият обем започнати нови жилищни площи е 553 227 кв.м (виж графиката). Най-значим принос за увеличението се дължи на София-град, като областта има дял от 63% в този сегмент.

Започнатите проекти през 2015 г.

Изминалата 2015 г. е трета поредна година с ръст на строителството в България. Отчетеното увеличение на обемите на започнати нови проекти в страната е с 16.41% спрямо предходната година. Общо за изминалата година са започнати 3 329 277 кв.м разгъната застроена площ, което е увеличение с 469 308 кв.м. Жилищното строителство продължава да бъде най-предпочитано от инвеститорите - при него има ръст от 52.01% спрямо 2014 г. Проектите за градски жилища, преминали в етап строеж през 2015 г., имат 1 791 505 кв.м РЗП.

Започнатите нови офис площи са с 39.51% повече от стартиралите обекти от този тип през 2014 г. Общата им площ достига до 147 537 кв.м. През изминалата година се забелязва пореден ръст и при строителството на промишлени и складови сгради. В този сегмент има увеличение от 19.92% за изминалата година с обща започната разгъната застроена площ 704 428 кв.м.

При ваканционните комплекси и селища от типа втори дом обаче експертите отчитат спад в строителната активност. Обемът на ваканционните площи бележи намаление с 56.32% спрямо предходната година. Общата площ на започнатите обекти е едва 159 656 кв.м. Това по данни на bcc.bg са най-ниските обеми от 12 години насам.

Активните райони

За поредна година София-град запазва водеща позиция по общ обем на стартирало строителство и реконструкции в страната. Отчита се още по-голямо повишение от 51.02% спрямо 2014 г. и дял от 34.70% от общото строителство в България. В областта са започнати 1 155 129 кв.м разгъната застроена площ.

През 2015 г. област Пловдив се изкачва до втора позиция за най-голям обем започнато строителство в страната. Наблюдава се пореден сериозен ръст от 60.58%. Регионът има 13.56% дял от общия за страната и в него са стартирани проекти с 451 559 кв.м. РЗП. С ръст от 35.63%, Пловдив е следван от Варна, където са започнати 438 000 кв.м. За разлика от морската столица Бургас отчита спад на започнатото строителство през 2015 г. с 46.5%. Стара Загора пък бележи лек ръст от 2.24%, сочи статистиката на bcc.bg

Завършените проекти

През 2015 г. обемът на завършено строителство в страната се увеличава с 17.30% и достига 2 868 720 кв.м разгънатата застроена площ. Най-голяма част от завършените проекти са спортни сгради (повишение от 232.15% спрямо 2014 г.), следвани от офисите (със 72.56% повече на годишна база) и промишлените сгради (с 44.92% повече).