Инвестициите в ново строителство Влизат във Виртуален регистър
Това е първият специализиран онлайн продукт за бизнеса, посветен изключително на строителството и инвестициите в недвижима собственост

Индекс имоти
Брой 7 (8), 19 Юли - 8 Август 2004


Поредното потвърждение, че секторите на строителството и имотите все по-успешно се възползват от възможностите на интернет, получихме този месец със старта на новия сайт www.bcc.bg. И ако досега българският бизнес ползваше основно световната мрежа, за да извършва търговска дейност или да получава и разпространява фирмена информация, сега вече има достъп до специализирани обзорни, статистически и спраВвочни данни и анализи за инвестициите, свързани с недвижима собственост. www.bcc.bg е продукт от бизнеса и за бизнеса, а таргет аудиторията му са всички субекти, ангажирани в строително-инвестиционния процес: от инвеститора и изпълнителя до консултанта и посредника. Това категорично не е поредният имотен портал, който предлага къщи или апартаменти. Поради това ще е затворен за широката публика, а ползването му ще става чрез платен абонамент. www.bcc.bg е виртуален регистър на инвестициите в ново строителство и ре­конструкции. Обхваща новите, новоизграждащите се или проектирани сгради с пълна информация за ангажираните в тази дейност страни и за етапа на реализация. Провокирани от увеличената инвестиционна активност, от силния ръст на туризма и, разбира се, от близката перспектива за членство на България в Европейския съюз и тенденцията за ръст на цените, отраслите на имотите и строителството се развиха изключително бурно. Така значително се разрасна потребността от разнообразна бизнес информация - за движението на пазара на инвестициите, за участниците в него, за техните възможности, опит и специализация; информация за множеството проекти, реализирани с участието на инвеститори, архитекти, строители и консултанти. И без която е невъзможно да се анализира пазарът и да се прогнозира адекватно неговото развитие или развитието на конкретния проект. Не на последно място е и информацията за самите фирми и хората, които ги управляват, без която значително би се затруднила бизнес комуникацията. Основните цели на www.bcc.bg са именно да запълнят тези празнини в сектора на строителството и имотите В България. Това е първият сайт, намиращ точния баланс между отделните компоненти на инвестициите в недвижими имоти и строителния бизнес. Проектите са групирани в базата данни според функционалното им предназначение: Жилищни, хотели, спортни и атракционни, административни, индустриални и ваканционни; на регионален принцип - по области; и според участниците в строително-инвестиционния процес. Всеки обект има собствено досие с основна информация за инвеститора, проектанта, изпълнителя и консултанта; за периодите, в които са изпълнени отделните етапи - от проектирането до получаването на разрешение за ползване; за вида на строителството - ново или реконструкция; за точното местоположение на обекта; както и кратко описание и илюстрации (визуализации и/или снимки). Въпреки че проектите са в центъра, не помаловажни са лицата и фирмите, които ги реализират. www.bcc.bg дава актуални данни, необходими за лесната им идентификация: наименование на компанията с адреси, телефонни номера, електронна поща или уебадрес. През сайта могат да се правят справки за проектите, които е реализирала или в които е била ангажирана дадена фирма, както и за тези в процес на реализация. Информацията се получава на базата на разпределението и на пълния обем на инвестиционния портфейл (изчисляван в обща раз­гъната застроена площ), по региони, по типове сгради, според етап на завършеност и др. www.bcc.bg позволява и сравнителен анализ въз основа на данните за проектите и етапа на реализацията им (отново в РЗП).

Специална функция на интернет страницата осигурява възможностите за обратна връзка с потребителите и за подаване на информация за нови обекти, гарантирайки по този начин адекватността на данните и непрекъснатото им обновяване. Така клиентите също помагат за актуализирането и правилното структуриране на информацията. Освен това сайтът е двуезичен (на български и на английски), а начинът, по който се задават критериите за търсене, улеснява намирането на информация за Всеки въведен проект.

www.bcc.bg е продукт на „Болкън кънсълтънси център". Това е консултантска компания, специализирана в сферата на информационното и маркетинговото обезпечаване на строително-инвестиционния процес, целта на която е да отговори на потребителските нужди от сис­тематизирана и навременна информация за Всички участници в него. След София презентации на www.bcc.bg ще бъдат проведени в Лондон, Цюрих и Прага.