Новини

преди 3701 дни (10.10.2013)

Строителство на детска градина

Категория: Специализирани и публични сгради


В етап на строителство е нова сграда предназначена за филиал на детска градина, ситуирана в парцел от над 1 200 кв. м. Сградата е проектирана с три надземни етажа, сутерен и второ частично сутеренно ниво. Детската градина има капацитет за 1 градинска група и две яслени групи.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 03 часа, 53 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 00 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 10 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

11  строителни обекта,
добавени в базата данни