Новини

преди 3869 дни (15.10.2013)

Строителство на социални жилища

Категория: Жилищни сгради


В етап на строителството е комплекс за хора в неравностойно социално положение. Предвиждат се нови двуетажни сгради с 30 жилища. Целта на проекта е да се подобрят условията на живот и социална интеграция.

Още новини

Нова жилищна сграда в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 46 минути, �­�  17.05.2024

Строителство на търговско-административен център в Пловдив

Категория: Офис сгради Търговски сгради
преди: преди 2 дни, 50 минути, �­�  17.05.2024

Строеж на сграда с жилища в Кърджали

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 3 дни, 24 минути, �­�  16.05.2024

За последните 72 часа

8  строителни обекта,
добавени в базата данни