Новини

преди 2726 дни (24.10.2013)

Реконструкция на автобусно депо

Категория: Промишлена сграда Офис сграда


Подготвя се началото на строителните дейности по реконструкция на автобусно депо. Разположено е на обща площ от близо 83 дка и се предвижда основна реконструкция и частично преустройство на сервизният комплекс, състоящ се от 4 блока. Планира се и реконструкция на административната сграда.

Още новини

Комплекс с редови къщи в София

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 2 дни, 55 минути, �­�  09.04.2021

Нова високоетажна жилищна сграда във Варна

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 2 дни, 00 минути, �­�  09.04.2021

Строеж на производствен комплекс във Враца

Категория: Промишлена сграда
преди: преди 3 дни, �­�  08.04.2021

За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни