Новини

преди 3688 дни (24.10.2013)

Реконструкция на автобусно депо

Категория: Промишлени и складови сгради Офис сгради


Подготвя се началото на строителните дейности по реконструкция на автобусно депо. Разположено е на обща площ от близо 83 дка и се предвижда основна реконструкция и частично преустройство на сервизният комплекс, състоящ се от 4 блока. Планира се и реконструкция на административната сграда.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 15 часа, 45 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 15 часа, 52 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 2 дни, 02 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

12  строителни обекта,
добавени в базата данни