Новини

преди 3967 дни (17.01.2013)

Жилищни сгради за хора в неравностойно социално положение

Категория: Жилищни сгради


В етап на подготовка за строителство е комплекс за хора в неравностойно социално положение. Предвиждат се нови двуетажни сгради с 30 жилища. Целта на проекта е да се подобрят условията на живот и социална интеграция.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 02 часа, 03 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 02 часа, 09 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 20 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

9  строителни обекта,
добавени в базата данни