Новини

преди 3690 дни (01.11.2013)

Предстоящо разширение на детска градина

Категория: Специализирани и публични сгради


В етап на избиране на изпълнител на строителството е проект за разширение на детска градина. Ситуирана е в парцел от над 7 000 кв. м и предвижда двуетажна пристройка, разположена на калкан със северните фасади на съществуващото застрояване. Решена е без сутерен, за четири групи деца.

Още новини

Нова жилищна сграда в Разград

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 14 минути, �­�  08.12.2023

Строеж на бизнес сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 1 ден, 21 минути, �­�  08.12.2023

Проект за логистичен център в София

Категория: Промишлени и складови сгради
преди: преди 2 дни, 06 минути, �­�  07.12.2023

За последните 72 часа

22  строителни обекта,
добавени в базата данни