Новини

преди 3575 дни (24.02.2014)

Проект за офис и специализирана сграда в София

Категория: Специализирани и публични сгради Офис сгради


В етап на избор на изпълнител за строителство е проект за смесена сграда в София. Планира се изграждането на сграда със смесена функция, съдържаща научно-изследователски лаборатории и офис пространства. Включва две Г-образни тела с различна височина, като високото тяло е с четири надземни етажа и частичен сутерен. Ниското тяло е на два надземни етажа без сутерен.

Още новини

Нова жилищна сграда в Разград

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 26 минути, �­�  08.12.2023

Строеж на бизнес сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 1 ден, 33 минути, �­�  08.12.2023

Проект за логистичен център в София

Категория: Промишлени и складови сгради
преди: преди 2 дни, 18 минути, �­�  07.12.2023

За последните 72 часа

22  строителни обекта,
добавени в базата данни