Новини

преди 3312 дни (04.03.2014)

Подготвя се изграждане на завод

Категория: Промишлени и складови сгради


В процес на подготовка за строителство е завода за механично-биологично третиране на отпадъци, който се явява втори етап от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Площадката е разположена в източната част на Софийското поле и е с обща площ около 354 дка.

Още новини

Строеж на производствено-сервизна сграда до Пловдив

Категория: Промишлени и складови сгради
преди: преди 09 часа, 23 минути, �­�  29.03.2023

Две жилищни сгради в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 09 часа, 30 минути, �­�  29.03.2023

Строителство на жилищен комплекс в Пловдив

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 51 минути, �­�  28.03.2023

За последните 72 часа

19  строителни обекта,
добавени в базата данни