Новини

преди 3047 дни (04.03.2014)

Подготвя се изграждане на завод

Категория: Промишлена сграда


В процес на подготовка за строителство е завода за механично-биологично третиране на отпадъци, който се явява втори етап от интегрираната система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община. Площадката е разположена в източната част на Софийското поле и е с обща площ около 354 дка.

Още новини

Новострояща се жилищна сграда в София

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 2 дни, 49 минути, �­�  05.07.2022

Строителство на жилищна сграда в Пловдив

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 6 дни, �­�  01.07.2022

Предстоящо изграждане на жилищен комплекс в Бургас

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 6 дни, �­�  01.07.2022

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни