Новини

преди 3230 дни (25.03.2014)

Строи се спортен комплекс

Категория: Атракционни и спортни сгради


В етап на строителство е спортен комплекс в област Кърджали. Изпълнява се цялостна реконструкция на съществуващ стадион и спортна зала. Реконструкцията включва обновяване на футболния стадион, обновяване на трибуната, обслужващата сграда, изграждане на тренировъчно игрище и нова обслужваща сграда, както и модернизация на спортната зала.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 13 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 00 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни