Новини

преди 3213 дни (11.04.2014)

Изграждане на университетска сграда

Категория: Специализирани и публични сгради


В етап на изпълнение на строително-монтажни работи е проект за университетска обслужваща сграда. Предвижда се учебен корпус и студентско общежитие.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 03 часа, 27 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 14 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни