Новини

преди 3477 дни (22.05.2014)

Реконструкция на централната гара

Категория: Специализирани и публични сгради


В процес на изпълнение на строителството е проекта за реконструкцията на Централна гара София. Планирано е цялостно реновиране, промяна на фасадата на съществуващата сграда, подмяна на дограмата, вътрешно преустройство и обособяване на нови обслужващи площи.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 02 часа, 48 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 02 часа, 54 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 04 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни