Новини

преди 3445 дни (04.07.2014)

Нова жилищна сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради


В етап на строителството е нова жилищна сграда във Варна. Проектът предвижда реконструкция, надстрояване и пристрояване на съществуваща сградата. Планирано е надстрояване с едно ниво, над триетажната сграда, както и допълнително пристрояване на малко четириетажно тяло.

Още новини

Нова жилищна сграда в Разград

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 08 минути, �­�  08.12.2023

Строеж на бизнес сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 1 ден, 14 минути, �­�  08.12.2023

Проект за логистичен център в София

Категория: Промишлени и складови сгради
преди: преди 2 дни, 59 минути, �­�  07.12.2023

За последните 72 часа

22  строителни обекта,
добавени в базата данни