Новини

преди 3428 дни (11.07.2014)

Изграждане на спортна сграда

Категория: Атракционни и спортни сгради


В етап на стартирали довършителни дейности е строителството на нова сграда, предназначена за училищен физкултурен салон. Пристройката към училището съдържа три надземни нива, които са свързани със съществуващата сграда в два от етажите.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 15 часа, 40 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 15 часа, 46 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 2 дни, 56 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

12  строителни обекта,
добавени в базата данни