Новини

преди 3046 дни (25.09.2014)

Модернизация на спортен комплекс

Категория: Атракционни и спортни сгради


В процес на строителство е проект за реконструкция на спортен комплекс в област Пазарджик. Проектът предвижда реконструкция на съществуващия футболен стадион. Планира се нова трибуна с обслужваща част и нови спортни игрища. Футболно игрище е предвидено с изкуствено тревно покритие. Към него е ситуирана нова обслужваща сграда с трибуни.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 14 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 01 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни