Новини

преди 2297 дни (10.10.2014)

Изграждане на бизнес и специализиран комплекс в София

Категория: Специализирани сгради Офис сграда


В начален етап на строителство е проект за бизнес и специализирана сграда в София. Планира се изграждането на сграда със смесена функция, съдържаща научно-изследователски лаборатории и офис пространства. Включва две Г-образни тела с различна височина, като високото тяло е с четири надземни етажа и частичен сутерен. Ниското тяло е на два надземни етажа без сутерен.

Още новини

Строеж на офис сграда в София

Категория: Офис сграда
преди: преди 1 ден, 52 минути, �­�  22.01.2021

Нов административно-складов център в Пловдив

Категория: Офис сграда Промишлена сграда
преди: преди 1 ден, 59 минути, �­�  22.01.2021

Проект за административно-учебна сграда в Пловдив

Категория: Специализирани сгради
преди: преди 2 дни, 37 минути, �­�  21.01.2021

За последните 72 часа

17  строителни обекта,
добавени в базата данни