Новини

преди 2286 дни (20.10.2014)

Изграждане на бизнес сграда в София

Категория: Офис сграда Жилищна сграда/група


В етап на строителство е проект за сграда с офис площи и зона за настаняване в София. Планира се реконструкция, преустройство и пристрояване на съществуваща сграда с близо 3 000 кв. м застроена площ. Проектирана е със сутерен, партер, два етажа и мансардно ниво. Състои се от четири блока, три от които имат офис предназначение.

Още новини

Строеж на офис сграда в София

Категория: Офис сграда
преди: преди 14 часа, 19 минути, �­�  22.01.2021

Нов административно-складов център в Пловдив

Категория: Офис сграда Промишлена сграда
преди: преди 14 часа, 26 минути, �­�  22.01.2021

Проект за административно-учебна сграда в Пловдив

Категория: Специализирани сгради
преди: преди 1 ден, 04 минути, �­�  21.01.2021

За последните 72 часа

20  строителни обекта,
добавени в базата данни