Новини

преди 3312 дни (03.11.2014)

Модернизация на спортен комплекс

Категория: Атракционни и спортни сгради


В процес на строителство е проект за реконструкция на спортен комплекс в област Благоевград. Проектът предвижда реконструкция на съществуващия футболен стадион. Планира се обновяване на футболния терен, нови трибуни и реконструкция на обслужващата сграда. Предвиждат се две нови трибуни за зрители към терена.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 03 часа, 37 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 03 часа, 44 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 54 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

11  строителни обекта,
добавени в базата данни