Новини

преди 2342 дни (12.11.2014)

Реконструкция на спортна зала

Категория: Атракционни и спортни сгради


Предстои да стартира проект за реконструкция и разширение на съществуваща спортна зала в област Перник. Сградата е планирана с едноетажно застрояване, което включва обслужващ част и спортна зона.

Още новини

Комплекс с редови къщи в София

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 2 дни, 22 минути, �­�  09.04.2021

Нова високоетажна жилищна сграда във Варна

Категория: Жилищна сграда/група
преди: преди 2 дни, 27 минути, �­�  09.04.2021

Строеж на производствен комплекс във Враца

Категория: Промишлена сграда
преди: преди 3 дни, �­�  08.04.2021

За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни