Новини

преди 2930 дни (19.01.2015)

Строителство на производствена сграда

Категория: Промишлени и складови сгради


Изпълняват се довършителните работи по нова сграда към производствен комплекс в област Габрово. Новото застрояване е ситуирано е североизточната част на терена. Представлява едноетажна секция със складови и работни зони.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 29 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 17 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни