Новини

преди 2909 дни (09.02.2015)

Реконструкция на хотелски комплекс в Слънчев бряг

Категория: Xотелски сгради


В етап на строителство е проект за реконструкция и надстрояване на хотелски комплекс в Слънчев бряг. Комплексът е ситуиран на обща площ от над 9 000 кв. м, като се планира се надстрояване с един нов етаж, както и преустройство и обновяване на съществуващите етажи.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 19 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 07 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни