Новини

преди 2877 дни (13.03.2015)

Строителство на спортен комплекс

Категория: Атракционни и спортни сгради


Започва изграждането на проект за реконструкция и разширение на съществуващ футболен стадион. Предвижда строителство на нова трибуна за зрители, която включва и обслужваща част със съблекални, лекарски кабинет, административни, обслужващи и технически помещения.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 37 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 25 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни