Новини

преди 3925 дни (28.02.2013)

Подготвя се изграждане на завод

Категория: Промишлени и складови сгради


В процес на подготовка за строителство е голям промишлен комплекс в северна България. Проектът предвижда няколко групи сгради, административна част, обслужващи зони и открити производствени площи. Планира се строителство на етапи.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 02 часа, 27 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 02 часа, 33 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 44 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

10  строителни обекта,
добавени в базата данни