Новини

преди 4098 дни (28.02.2013)

Подготвя се изграждане на завод

Категория: Промишлени и складови сгради


В процес на подготовка за строителство е голям промишлен комплекс в северна България. Проектът предвижда няколко групи сгради, административна част, обслужващи зони и открити производствени площи. Планира се строителство на етапи.

Още новини

Нова жилищна сграда в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 20 минути, �­�  17.05.2024

Строителство на търговско-административен център в Пловдив

Категория: Офис сгради Търговски сгради
преди: преди 2 дни, 24 минути, �­�  17.05.2024

Строеж на сграда с жилища в Кърджали

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 3 дни, 58 минути, �­�  16.05.2024

За последните 72 часа

8  строителни обекта,
добавени в базата данни