Новини

преди 3615 дни (05.03.2013)

Планира се строителството на детска градина

Категория: Специализирани и публични сгради


Предстои изграждането на нова детска градина в София. Планира се ново крило ситуирано в северната част на парцела. Сградата е проектирана с два етажа. Предвидено е изграждане на вътрешен басейн, физкултурен салон, кухненски блок, складови и битови помещения.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 03 часа, 25 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 12 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни