Новини

преди 3543 дни (16.05.2013)

Месопреработвателно предприятие

Категория: Промишлени и складови сгради


Завършва изграждането на нова производствена сграда в София. Проектът представлява месопреработвателно предприятие с близо 2 000 кв. м разгъната застроена площ. Планирано е с едноетажно и двуетажно застрояване. Разполага с няколко производствени сектора, складова зона, административна зона и битова част.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 16 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 03 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни