Новини

преди 3675 дни (04.01.2013)

Приключи грубия строеж на болничен комплекс в Стара Загора

Категория: Специализирани и публични сгради


На етап завършен грубия строеж е голям болничен комплекс в Стара Загора. Проектът включва цялостна реконструкция, преустройство, надстройка и разширение, планирано за нов медицински център.

Още новини

Строеж на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 03 часа, 59 минути, �­�  27.01.2023

Жилищна сграда с гаражи в Бургас

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 46 минути, �­�  25.01.2023

Сграда със специализирано предназначение в Пловдив

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 3 дни, �­�  24.01.2023

За последните 72 часа

3  строителни обекта,
добавени в базата данни