Новини

преди 3738 дни (03.09.2013)

Център за настаняване от семеен тип

Категория: Специализирани и публични сгради


Започна строителството на център за настаняване от семеен тип. Разположен е на площ от над 1100 кв. м и включва две еднотипни сгради. Те са проектирани със сутерен и два етажа.

Още новини

Нова офис сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 04 часа, 25 минути, �­�  28.11.2023

Строеж на смесена сграда във Варна

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 04 часа, 32 минути, �­�  28.11.2023

Разширение на болничен комплекс в София

Категория: Специализирани и публични сгради
преди: преди 1 ден, 42 минути, �­�  27.11.2023

За последните 72 часа

11  строителни обекта,
добавени в базата данни