Новини

преди 3727 дни (25.09.2013)

Нов център за настаняване от семеен тип

Категория: Специализирани и публични сгради


Започна строителството на пореден център за настаняване от семеен тип в София. Разполага с две еднотипни сгради, решени със сутерен и два надземни етажа. Общата им разгъната застроена площ възлиза на над 1100 кв. м. В сградите са разположени стаи, кухненски помещения, като капацитета им е за 28 деца.

Още новини

Нова жилищна сграда в Разград

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 15 минути, �­�  08.12.2023

Строеж на бизнес сграда в София

Категория: Офис сгради
преди: преди 1 ден, 22 минути, �­�  08.12.2023

Проект за логистичен център в София

Категория: Промишлени и складови сгради
преди: преди 2 дни, 07 минути, �­�  07.12.2023

За последните 72 часа

22  строителни обекта,
добавени в базата данни