Новини

преди 3418 дни (25.09.2013)

Нов център за настаняване от семеен тип

Категория: Специализирани и публични сгради


Започна строителството на пореден център за настаняване от семеен тип в София. Разполага с две еднотипни сгради, решени със сутерен и два надземни етажа. Общата им разгъната застроена площ възлиза на над 1100 кв. м. В сградите са разположени стаи, кухненски помещения, като капацитета им е за 28 деца.

Още новини

Строителство на жилищна сграда в София

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 29 минути, �­�  02.02.2023

Строеж на жилищна сграда в Хасково

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 1 ден, 36 минути, �­�  02.02.2023

Жилищен комплекс в Пловдив

Категория: Жилищни сгради
преди: преди 2 дни, 48 минути, �­�  01.02.2023

За последните 72 часа

19  строителни обекта,
добавени в базата данни