Досие за Доставчик
КОЛЬО БАЙЧЕВ ЕТ


За фирмата

Дейности
Адрес на управление
Адрес Чирпан 6200, ул. Кочо Цветаров 25
Лице за контакт
Телефон 04163283
Факс
Email
Уебсайт
Специализация (обекти ново строителство и реконструкции) за периода 01/1970 - 01/2020

На база инвестиционно портфолио

Обща инвестиция в РЗП

Географско разпределение на инвестициите по обеми (РЗП)

Ако Вашата компания не е представена, по начин по който Вие бихте искали или липсва конкретна информация - можете да я добавите или промените като се регистрирате за фирмен профил.


НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ ЗА ВАШ ФИРМЕН ПРОФИЛ

Пълен профил на компанията

Вижте пълния професионален профил на КОЛЬО БАЙЧЕВ ЕТ с информация за обекти по РЗП, географски разпределение на дейностите, типове обекти и друга детайлна бизнес информация за КОЛЬО БАЙЧЕВ ЕТ , която не можете да намерите никъде другаде.


Вижте как изглежда примерен фирмен профил


Научете повече за достъпa до BCC
Указател на Доставчиците в България по азбучен ред