Профил "Майстор" с избрани обекти от Интеза.


Профилът на компанията Ви включва: адрес, телефони за контакт, e-mail, уебсайт, лице за контакт, лого, както и възможност за банер реклама.

Вашето фирмено представяне ще включва детайлно описание на компанията Ви, продуктите и услугите, които предоставяте.

Продукти и услуги


Ще има възможност да отразите всеки един Ваш продукт или услуга, с детайлно описание, снимки и възможност за директна връзка с Вас за запитвания и въпроси от страна на потенциални клиенти.

Референтни проекти


Портфолиото с Вашите референтни проекти най-реално ще отразява дейността на Вашата компания, с факти, цифри и статистически данни, по типове продукти и услуги, видове дейности, по региони и градове и по типове обекти.

Вашите референтни обекти ще бъдат представени пред всички участници в строително-инвестиционния пазар в т.ч. инвеститори, архитекти, строители, консултанти, както и всеки един интернет потребител.

Директория с фирми


Вашата компания ще се нареди сред най-големите представители и участници на пазара.

Освен фирменото Ви представяне в указателят на bcc.bg, Вашата компания ще бъде видима в регистъра с всички обекти и във всеки един проект, при който участвате или сте участвали.